NVL - informatie over de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen

De NVL behartigt de belangen van de lactatiekundigen. Zie de pagina īlinksī voor een verwijzing naar de website van de NVL. 

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde professional op het gebied van borstvoeding.